Journalism

Journalism

 

The bachelor degree in Journalism is a professionally targeted degree in a profession that carries many privileges and a great responsibility.

It takes courage, cooperative skills and discipline to be a journalism student.

This is true both during the programme and internship, and as a fully qualified bachelor in journalism.

 

Below, you can briefly read about the programme's courses. Download the curriculum for detailed descriptions of the entire programme.

Please note that most of the information in the descriptions and curriculum below is in Danish (if courses are taught in English - these are naturally described in English).

 

1. semester
Journalistisk metode 1 ( 17,5 ECTS )

Formålet med faget er at gøre den studerende bekendt med den journalistiske arbejdsproces samt forståelse for fagets muligheder, begrænsninger og etiske elementer.

Journalistisk værksted 1 ( 7,5 ECTS )

Faget Journalistisk Værksted er fordelt over fire semestre, og skal give den studerende træning i praktisk sprogbehandling og viden om sproget i medierne, ligesom faget også skal give den studerende forståelse for hvad virkningsfuldt sprog er, og hvordan det praktiseres i medierne.

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Beskrivelsen og analysen af det moderne grønlandske samfund i modulet vil tage udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der opererer med elementerne Offentlig sektor, Markedet og Det Civile Samfund og relationerne mellem disse elementer.

  • Offentlig sektor omfatter Selvstyret og kommunerne, dvs. opbygning, opgaver og relationer til omverdenen, herunder relationen til rigsfællesskabet. Selvstyrets politikker på forskellige sektorområder vil blive behandlet. Ligesom også pressens rolle som den fjerde statsmagt vil blive analyseret
  • Markedet omfatter den grønlandske erhvervsstruktur og udviklingen inden for de forskellige erhverv, hvor de selvstyreejede virksomheder udgør et særligt område
  • Det civile samfund omfattes først og fremmest af familierne og deres levevilkår, lokale fællesskaber og andre sociale netværk, frivillige organisationer og den politiske offentlighed

Kurset kører over to semestre

2. semester
Journalistisk metode 2 ( 10 ECTS )

Formålet med faget er at give den studerende yderligere indsigt i den journalistiske arbejdsproces.

Journalistisk værksted 2 ( 10 ECTS )

Journalistisk Værksted 2 er en videreudbygning af Journalistisk Værksted 1. Faget skal give den studerende træning i praktisk sprogbehandling og viden om sproget i medierne, ligesom det også skal give den studerende forståelse for hvad virkningsfuldt sprog er, og hvordan det praktiseres i medierne.

Mediesociologi ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at lære den studerende om forholdet mellem medier og samfund. Faget skal primært give den studerende et indblik i journalistiske normer og værdier på nyhedsredaktionerne.

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Beskrivelsen og analysen af det moderne grønlandske samfund i modulet vil tage udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der opererer med elementerne Offentlig sektor, Markedet og Det Civile Samfund og relationerne mellem disse elementer.

  • Offentlig sektor omfatter Selvstyret og kommunerne, dvs. opbygning, opgaver og relationer til omverdenen, herunder relationen til rigsfællesskabet. Selvstyrets politikker på forskellige sektorområder vil blive behandlet. Ligesom også pressens rolle som den fjerde statsmagt vil blive analyseret
  • Markedet omfatter den grønlandske erhvervsstruktur og udviklingen inden for de forskellige erhverv, hvor de selvstyreejede virksomheder udgør et særligt område
  • Det civile samfund omfattes først og fremmest af familierne og deres levevilkår, lokale fællesskaber og andre sociale netværk, frivillige organisationer og den politiske offentlighed

Kurset kører over to semestre

3. semester
Journalistisk metode 3 ( 10 ECTS )

Formålet med faget er at lære den studerende om udredende journalistik, dens afsæt, dens kilder, arbejdsmetoder og formidlingen af disse.

Journalistisk værksted 3 ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at styrke den studerendes sprog på engelsk.

Mediehistorie & fagets etik & værdier ( 5 ECTS )

Formålet med undervisningen er at motivere den studerende i at reflektere over journalistikkens praktiske forhold, udøvelse og udvikling før og nu.

Medieret ( 5 ECTS )

Undervisningen skal give den studerende indsigt i den grundlæggende forståelse for retskildernes og retssystemets betydning for det journalistiske arbejde.

Videnskabsteori for praktikere ( 5 ECTS )

Formålet med modulet er at give den studerende en grundlæggende indføring i videnskabsteori, herunder en række af de væsentligste problemstillinger og overvejelser, som relaterer sig til produktion og anvendelse af videnskabelig viden. Formålet er endvidere, at videnskabsteorien kobles til de studerendes fagteori og de fagligt relevante metoder.

4. semester
International politik ( 7,5 ECTS )

At give den studerende indsigt i teorier om international politik.

Journalistisk metode 4 ( 10 ECTS )

Faget er et emnefag der skal styrke indsigt og læring i andre genrer i journalistik.

Journalistisk værksted 4 ( 6 ECTS )

Faget Journalistisk Værksted er fordelt over 4 semestre og skal give den studerende træning i praktisk sprogbehandling og viden om sproget i medierne, ligesom det også skal give den studerende forståelse for, hvad virkningsfuldt sprog er og hvordan det praktiseres i medierne.

Praktikworkshop ( 1,5 ECTS )

At give den studerende indblik i praktikperiodens krav og indhold.

Retorik & formidling ( 5 ECTS )

Formålet er at de studerende får undervisning i at bruge retorikkens redskaber til at formidle overbevisende budskaber, der bygger på argumenter, der holder.

5. semester
Praktikophold ( 30 ECTS )

6. semester
Praktikophold ( 30 ECTS )

7. semester
Samfundsfagligt emne ( 10 ECTS )

Formålet med faget er at give den studerende mulighed for at arbejde med et emnefag, som eventuelt kan lægges op til bacheloropgaven. Det kan være et emne inden for dokumentargenren, featuren eller undersøgende journalistik, som uddyber en bestemt problemstilling, hvor der arbejdes uddybende med fortælleteknikken.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Bacheloropgaven, der udarbejdes som et journalistisk produkt, skal dokumentere den studerendes kvalifikationer inden for journalistikkens forskellige genrer og discipliner, inkl. formidlingsform samt dokumentation for at den studerende har gennemgået og forstået den journalistiske metode og andre relevante fag og discipliner i sin uddannelse.


Questions? Just contact:

Per Arnfjord
International Coordinator

Post box 1061 | 3900 Nuuk
Phone direct: +299 38 56 24

Send me an e-mail