Publications

Publications

2 Results found
Forskning > Ph.d.-afhandling
Deltagende Aktionsforskning med Socialrådgivere - Empowerment af Grønlands oversete velfærdsprofession

Forskning - peer review > Artikel
Socialt arbejde og aktionsforskning i Grønland

Socialforskningen i Grønland har gennem årtier dokumenteret sociale problemer. Populært sagt har ... Read more