Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 2003

Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 2003

2003

Indhold

Hans Aage: Betalingsbalance og selvstyre. Den grønlandske, den danske og den bornholmske betalingsbalance.

Aksel V. Carlsen: Problemer omkring organiseringen af en grønlandsk arbejderbevægelse.

Yvon Csonka: Nye debatter og nye retninger i inuit etnohistorie.

Ingo Heidbrink: Det tyske havgående fiskeri og Grønland: vejen til et gennembrud for det internationale fjernfiskeri.

Carsten Høgh: Genreproblematikken i Knud Rasmussens Myter og Sagn.

Sven Rune Havsteen: En musik-teologisk topos i en grønlandsk fortælling. En note til historien om Akamalik.

Birgitte Jacobsen: Om begrebet "tryk" i grønlandsk.

Wolfgang Kahlig: Ligestillingsområdets institutionaliseringsproces i Grønland.

Karen Langgård: Danmarkip pia - og inderkredsning af den koloniale reception versus den postkoloniale reception af metaforen 'grønlændere er børn'.

Lars Lund: Skal råvaren i land?

Birgit Kleist Pedersen og Jette Rygaard: 'De forbudte trin' i forskning og undervisning. Overskridende metoder.

Oluf Schönbeck: Hans Egede og de grønlandske Superstitioner.

Birgitte Sonne: Er tavshed guld? Hemmeligholdelse i Østgrønland før - og endnu?


Order publication

You can easily order publication(s) from Ilisimatusarfik publishing

Order publication

Contact editorial office

You are welcome to contact the editorial office

E-mail editorial office

Find reseacher

Easily contact our reseachers at University of Greenland

Read more