Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 2004-2005

Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 2004-2005

2004 2005

Indhold

Politik

Nikolaj Petersen: Dansk Grønlandspolitik med særligt henblik på den amerikanske militære tilstedeværelse: Fra stille tosomhed til åbent trekantforhold.

Jan Øberg: Balancér Igaliku-aftalen med fredspolitik.

Økonomi

Lars Lund: Samfundsøkonomi og lufthavnsinvesteringer.

Uffe Foss Hansen: Tidligere og fremtidige problemstillinger i Grønlands boligpolitik.

Jura

Hanne Petersen: Postkoloniale konglomeratstater i retskulturel belysning.

Etnografihistorie

Kennet Pedersen: At finde og opfinde sin niche: Omkring "Nye Mennesker".

Idéhistorie

Peter Colding-Jørgensen: Global idehistorie er ikke historisk.

Litteratur

Karen Langgård: Interetniske relationer - og den grønlandske skønlitteraturs form og indhold.

Sprog

J. Normann Jørgensen: YO WHA UP ESKIMO? Senmoderne sproglige adfærd hos unge i Nuuk.

Medievidenskab

Jette Rygaard: 'Proksemik Nuuk' - By og ungdomskultur i Nuuk.

Birgit Kleist Pedersen: Inuusuttut akisunnerat - unges 'frembrud' i det anonyme rum. 


Order publication

You can easily order publication(s) from Ilisimatusarfik publishing

Order publication

Contact editorial office

You are welcome to contact the editorial office

E-mail editorial office

Find reseacher

Easily contact our reseachers at University of Greenland

Read more