Search Ilisimatusarfik

To foredrag om Arktis på Ilisimatusarfik

21.05.2015

Kom til to interessante gratis offentlige foredrag på Ilisimatusarfik

 

Isens Hemmeligheder: Om Ekspeditionshistorie og Klimavariationer

For blot 100 år siden var der stadig ukendte og uudforskede områder i Arktis. Det fik eventyrere og opdagelsesrejsende til at drage nordpå for under farefulde ekspeditioner at undersøge, hvad der gemte sig bag den ufremkommelige is. Med globaliseringen og de igangværende klimaforandringer har dette ændret sig radikalt. I dag er så godt som alle områder kendt og overvåget, og hele klodens øjne hviler på Arktis, hvor klimaforandringerne har åbnet op for nye aktiviteter herunder f. eks. minedrift og sejlads i områder der før var dækket af is.

Naja Mikkelsen er maringeolog og arbejder med klimaforskning i Arktis. Hun har deltaget i en lang række maringeologiske togter i Stillehavet, det Indiske Ocean, Atlanterhavet, i kystnære områder omkring Grønland og med isbrydere i det Arktisk Ocean. Hun har mange års erfaring fra feltarbejde i Grønland og har deltaget i feltarbejde fra lejre placeret på havisen i det Arktisk Ocean.

 

The Untold Stories of the Environment

Miljøet i sig selv er et samspil af mange elementer. Det er den samlede sum af det der omgiver os, det levende, natur fænomener, de fysiske rammer samt vores kulturelle forankring. Alle elementer er hele tiden i samspil med hinanden, hvor de forandrer og tilpasser sig. Derfor for at kunne forstå klima og miljøer i forandring er det vigtigt at gøre det ud fra et tværfagligt perspektiv. I aften ønsker Ann at give et indblik i hvordan man ved at se på de forskellig elementer af miljøet, levende, ikke levende samt lokal viden, kan bruge dette til at forstå miljøer i forandring. Hvordan et tværfagligt perspektiv hvor både lokal viden og naturvidenskab, sammen kan bidrage med en bredere forståelse af miljøer og klima i forandring både i fortiden, i dag og fremtiden.

Ann Eileen Lennert er PhD. Studerende hos Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter og arbejder med et tværfagligt perspektiv i forståelsen af klimavariationer. Hendes forskningsområder er Arktis, Grønland og Godthåbsfjorden hvor hun har fortaget marinegeologiske, landskabsarkæologiske, anthropologiske undersøgelser samt rejst rundt med gamle fangere for at få en flere dimensionel og bredere forståelse for miljøer i forandring.

 

Hvornår: torsdag d. 21. maj kl. 19.30

Hvor: Auditoriet på IlimmarfikLectures at KNR

Listen to Ilisimatusarfik's public lectures online at KNR's website

Link to KNR

Find reseacher

Easily contact our reseachers at University of Greenland

Read more