Search Ilisimatusarfik

Cooperation Day at Ilisimatusarfik

22.10.2015

Den 10. december 2014 havde rektor Tine Pars inviteret Ilisimatusarfiks forskere, undervisere, studerende og erhvervslivet til en temadag for at fokusere på samarbejdsmuligheder.

Denne temadag var et fint startskud.

Vi har siden arbejdet videre på, hvordan vi kan samarbejde med flere virksomheder - og vi vil gerne fortsætte med at udvikle dette samarbejde.

Derfor inviterer vi endnu engang Ilisimatusarfiks forskere, undervisere, studerende og erhvervslivet til en temadag på Ilisimatusarfik - denne gang d. 22. oktober fra kl. 09.30 til 15.00.

Temadagen foregår i Panoptikon på Ilimmarfik.

Formål med temadagen

Vi ønsker med denne dag at komme mere konkret i gang med samarbejdet. Vi ønsker at sætte fokus på:

  • de studerendes muligheder for at kunne medvirke til mindre analyseprojekter i virksomheder, der både kommer den studerende til gode i form af en BA- eller kandidateksamensopgave, og virksomhederne i form af en mindre analyse eller andet produkt, der giver betydning for den enkelte studerende og virksomhed
  • samarbejde omkring praktikmuligheder for uddannelserne
  • et aftagerpanel – et panel, hvor der skabes dialog mellem aftagere af Ilisimatusarfiks uddannede BA studerende og kandidater, så det sikres, at der er sammenhæng mellem uddannelserne og den virkelighed i Grønland, de studerende skal ud og arbejde i, når de afslutter deres uddannelse

Dagens form - og indhold

Dagen er tilrettelagt således, at der vil være oplæg fra virksomheder, undervisere og studerende.

Der vil være mulighed for drøftelser og dialog under oplæggene.

Efter frokost og forfriskninger vil der være tema-borde, hvor virksomheder kan få et bord - således at de studerende kan besøge borde til videre drøftelser af mulige konkrete projekter.

Der kræves tilmelding senest d. 14. oktober til Kristine Lynge-Pedersen på e-mail klyp@uni.gl

Ved tilmelding skal der gives information om, hvorvidt virksomheden ønsker et bord til konkrete drøftelser om samarbejde.

For nærmere information, kontakt venligst afdelingslederne:Communication office

Easily contact our communication office

Read more

News

Read latest news from University of Greenland

Read more

In the press

University of Greenland mentioned in the press and media

Read more

Cooperate with us

Start a project cooperation with students at University of Greenland

Read more

Lectures at KNR

Listen to Ilisimatusarfik's public lectures online at KNR's website

Link to KNR

Find reseacher

Easily contact our reseachers at University of Greenland

Read more