Search Ilisimatusarfik

Uranium: poison or present? Debate meeting at Ilismatusarfik

01.10.2015

The debate meeting is in Danish.

 

Intet deler formentlig grønlænderne mere end holdningen til uran. Allerede til foråret kan den første udvindingstilladelse blive tildelt GME’s mineprojekt i Kuannersuit, hvor uran udgør et biprodukt i forbindelse med udvindingen af sjældne jordarters metaller. Det rejser mange væsentlige spørgsmål.

Vil minen udgøre en alt for stor risiko for indbyggerne i Narsaq og for fåreholderne Sydgrønland, eller vil den tværtimod kunne stoppe affolkningen, skabe jobs til de mange arbejdsløse og være et vigtigt skridt mod et økonomisk uafhængigt Grønland?

Bør Grønland eksportere uran fordi atomkraft er et grønnere alternativ til kulfyrede kraftværker, eller udgør radioaktivt affald et så uoverskueligt problem, at det i sig selv bør afholde os fra at støtte kernekraft?

Hvis vi helst ser at Grønland undlader at eksportere uran, fordi det kan blive brugt i atomvåben, skal vi så også forhindre eksport af jernmalm, som kan bruges til at bygge tanks?

 

Arrangementet optages af filmfotograf, Kenneth Sorento, og skal indgå i en dokumentarfilm om Grønlands vej mod økonomisk uafhængighed af Danmark.

 

Hvornår: torsdag den 01. oktober, kl. 16.15 – 17.30 på Ilimmarfik.Lectures at KNR

Listen to Ilisimatusarfik's public lectures online at KNR's website

Link to KNR

Find reseacher

Easily contact our reseachers at University of Greenland

Read more