Search Ilisimatusarfik

Publications

33 publikationer - Download Word - Download PDF
Communication | Formidling > Article | Artikel
Teologiens verden i Vesten

Communication | Formidling > Article | Artikel
Nunani killerni teologiip silarsuaa

Communication | Formidling > Article | Artikel
The world of theology in the West

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Kristendom i Grønland

Artiklerne i denne bog belyser aspekter af kristendommens religiøse, kulturelle og samfundsmæssig ... Read more


Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
The Humanism of William of Saint-Thierry

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
The Way of Descent – The Christology of William of Saint Thierry

Communication | Formidling > Review | Anmeldelse
Anthony N. S. Lane, Bernhard of Clairvaux – Theologian of the Cross

Communication | Formidling > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Det ny Ilisimatusarfik

Communication | Formidling > Review | Anmeldelse
Hideki Nakamura, "Amor invisibilium": Die Liebe im Denken Richards von Sankt Viktor

Communication | Formidling > Review | Anmeldelse
Ryan P. Freeburn, Hugh of Amiens and the Twelfth-Century Renaissance

Communication | Formidling > Review | Anmeldelse
Verena Postel, Arbeit und Willensfreiheit im Mittelalter

Research | Forskning > Article | Artikel
Theology Becoming Humanism

Communication | Formidling > Review | Anmeldelse
B. Taylor Coolman and D. M. Coulter eds., Trinity and Creation

Research | Forskning > Article | Artikel
Recent Research on Aelred of Rievaulx’s Augustinianism – and Aelred’s Use of Augustine in His De Anima

Research | Forskning > Article | Artikel
The Human Person in the Trinity – William of Saint Thierry’s Trinitarian Mysticism

Research | Forskning > Article | Artikel
Research on William of Saint-Thierry from 1998 to 2008

Research | Forskning > Article | Artikel
William of Saint Thierry's Use of Origen in His Commentary on Romans

Communication | Formidling > Review | Anmeldelse
Philipp W. Rosemann, Peter Lombard

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
The Augustinian Bernard of Clairvaux: A Reading of De gratia et libero arbitrio

Research | Forskning > Doctoral thesis | Doktordisputats
The Gracious God. Gratia in Augustine and the Twelfth Century

Research | Forskning > Article | Artikel
Den Nådige Gud

Research | Forskning > Article | Artikel
Eternity in Time: William of Saint-Thierry on the Immanent God

Communication | Formidling > Review | Anmeldelse
Augustins Filosofiske Dialoger bind 2, oversat til danske af Torben Damsholt

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
La grâce, l’amour et le Saint Esprit selon Guillaume de SaintThierry

Communication | Formidling > Review | Anmeldelse
The Augustinian Tradition, ed. Gareth B. Matthews

Research | Forskning > Article | Artikel
Den saliggørende nåde hos Bernhard af Clairvaux, Wilhelm af Saint-Thierry og Peter Lombarderen

Research | Forskning > Article | Artikel
Kærligheden og gudsbilledet

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Ut gratia sit gratia. Om nåden og askesen hos Wilhelm af SaintThierry

Communication | Formidling > Review | Anmeldelse
Visdommens veje. Fire skrifter af Bonaventura. Oversat med et indførende essay af Jørgen Pedersen

Communication | Formidling > Book | Bog
Richard af Saint-Victor: Om Treenigheden. Introduktion og oversættelse

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Åndserfaring og teologi hos Wilhelm af Saint-Thierry

Research | Forskning > Article | Artikel
Kærlighed og Treenighed. Et hovedtema i Richard af St. Victors De Trinitate

Research | Forskning > Article | Artikel
Tro, fornuft og erfaring. Richard af St. Victors teologiske metode