Search Ilisimatusarfik

Publications

48 publikationer - Download Word - Download PDF
Consultancy | Rådgivning > Report | Rapport
Medarbejderperspektiver på sundhedspraksis i Grønland efter Sundhedsreformen 2010

Denne undersøgelse af frontmedarbejdernes perspektiver på praksis i sundhedsvæsenet er foretaget ... Read more


Consultancy | Rådgivning > Report | Rapport
2010-mi Peqqinnissaqarfimmik aaqqisuusseqqinnerup kingorna Kalaallit Nunaanni peqqinnissakkut sullissineq sulisuniit isigalugu

Peqqinnissaqarfimmik aaqqisuusseqqinnerup kingorna aaqqisuussinermut kiisalu innuttaasunut sunniu ... Read more


Communication | Formidling - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Kritisk Psykologi

Kapitlet giver en indføring i en socialpsykologisk analyseramme kaldet Kritisk Psykologi. Først g ... Read more


Communication | Formidling - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Conditions-, meanings-, and reasonings analysis

The chapter introduces a method of qualitative analysis which builds on socialpsychological theor ... Read more


Research | Forskning > Anthology | Antologi
Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning 2020-21

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Sundhedsvæsen og sundhedsøkonomi i autonome regioner

Communication | Formidling - peer review > Anthology | Antologi
Menneske - Sundhed, Samfund og Kultur

Kapitlet henvender sig til studerende og andre som ved hjælp af interview ønsker indsigt i patien ... Read more


Communication | Formidling - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Pædagogiske perspektiver for telemedicin - et praksisfelt i Grønland under udvikling

Kapitlet handler om hvordan pædagogiske perspektiver kan tænkes med, når telemedicin anvendes og ... Read more


Communication | Formidling - peer review > Anthology | Antologi
Familier og velfærd - mere udvikling, mindre behandling

Gennem de seneste årtier er den sociale ulighed i Grønland steget. Velfærdsinstitutionerne har ov ... Read more


Communication | Formidling - peer review > Anthology | Antologi
Patientperspektiver - en vidensform

Grønlandsk forskning i patienters daglige livsførelse med sygdom viser at patienter risikerer at ... Read more


Communication | Formidling - peer review > Anthology | Antologi
Rekruttering og fastholdelse i det grønlandske sundhedsvæsen set fra sygeplejerskers perspektiver

Kapitlet tager udgangspunkt i personalesituationen i sundhedsvæsenet som er præget af stor gennem ... Read more


Communication | Formidling - peer review > Anthology | Antologi
Videnskabsetik i sundhedsforskning i et postkolonialt samfund med en lille befolkning

Sundhedsforskning i Grønland rummer udfordringer som vestlige videnskabsetiske retningslinjer har ... Read more


Communication | Formidling - peer review > Anthology | Antologi
Patienters viden og hvordan vi kan interviewe om den

Dette kapitel henvender sig til studerende og andre som ved hjælp af interview ønsker indsigt i p ... Read more


Communication | Formidling > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Grønlandske hjertepatienter i Danmark

Communication | Formidling - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Patientinddragelse i klinisk hospitalspraksis

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Alkohol og mænds vold mod kvinder i samliv

Dette kapitel diskuterer mulige sammenhænge for måder at være mand på i forbindelse med alkohol o ... Read more


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Fællesskaber, trivsel og sundhed

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Patientinddragelse i klinisk hospitalspraksis

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Grønlandske hjertepatienter i Danmark

Communication | Formidling > Article | Artikel
Perspektiver på livet som gammel i Nuuk

Communication | Formidling > Article | Artikel
Nuummi utoqqaat periarfissaat

Communication | Formidling > Article | Artikel
Perspectives on life as a senior citizen in Nuuk

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Palliation i Grønland

Grønlands sundhedsvæsen er som helhed udfordret af både geografi og sociale forhold i en meget li ... Read more


Communication | Formidling > Article | Artikel
Procedurer for patientinddragelse og medmenneskelighed

Formålet med artiklen er at diskutere procedurer i institutionel praksis og deres betydning for a ... Read more


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Patient Participation in Healthcare Practice in Greenland: Local Challenges and Global Reflections

Various kinds of user and patient involvement are spreading in healthcare in most Western countri ... Read more


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Everyday life with chronic illness: developing a democratic and culture-sensitive healthcare practice

The growing incidence of chronic diseases and an ageing population, worldwide as well as in Green ... Read more


Research | Forskning > Article | Artikel
Rehabilitering i hverdagslivet: Borgerperspektiver på livet som gammel i Nuuk

The article reports some results from a study about an Everyday rehabilitation-project in Kommune ... Read more


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Everyday life with chronic illness: physical health or well-being?

The background of the study reported in this chapter was the growing number of chronically ill pa ... Read more


Teaching | Undervisning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning

Kapitlet introducerer til en analysemetode, som bygger på socialpsykologisk teori om strukturer o ... Read more


Research | Forskning > Article | Artikel
Patient Participation in Healthcare Practice in Greenland: Local Challenges and Global Reflections

Various kinds of user and patient involvement are spreading in healthcare in most Wes ... Read more


Research | Forskning > Conference article | Konferenceartikel
Begreber om rehabilitering

Under indtryk af en stigende andel af ældre i befolkningen er rehabilitering på vej til at blive ... Read more


Research | Forskning > Article | Artikel
Patientperspektiver: Oplevelser af professionel praksis eller håndtering af eget liv?

Ligesom i Europa og andre dele af den vestlige verden er brugerinddragelse kommet på dagsordenen ... Read more


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Patient involvement in healthcare professional practice – a question about knowledge

The concept of patient involvement is ambiguous and contested in the healthcare systems in Wester ... Read more


Research | Forskning > Contribution to report | Bidrag til rapport
Rehabilitering i hverdagslivet: Borgerperspektiver på livet som gammel – muligheder og udfordringer i den faglige støtte

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse af hverdagsrehabilitering i Kommuneqarfik Ser ... Read more


Research | Forskning > Article | Artikel
Patientperspektiver: Ikke kun 'præferencer', men en vidensform

Forskning i patienters daglige livsførelse med sygdom viser hvordan patienter bliver udelukket fr ... Read more


Teaching | Undervisning > Sound and/or images (digital products, recordings) | Lyd og/eller billeder (digitale produkter, optagelser)
Hverdagslivsinterview - videnskabsteoretisk baggrund

I denne video diskuteres vidensformer i praksis, og hvordan de værdisættes i forskellige tilgange ... Read more


Teaching | Undervisning > Sound and/or images (digital products, recordings) | Lyd og/eller billeder (digitale produkter, optagelser)
Hverdagslivsinterview - erfaringer fra et kvalitativt studie

Videoen præsenterer nogle fremgangsmåder til generering af viden om patientperspektiver gennem in ... Read more


Communication | Formidling > Book | Bog
Nappaateqarluni ulluinnarni inuuneq – Kalaallit Nunaanni peqqissutsikkut sullisseriaaseq pillugu napparsimasut kulturi aallaavigalugu isumaat

Naak peqqinneq WHO-p peqqinnermi isumasiuutaani ’inuunerinneq’ inuiaqatigiilerinermi isumasiutaas ... Read more


Research | Forskning > Article | Artikel
Patienter og pårørende føler sig ikke hørt

Brugerinddragelse er et omstridt begreb i dagens sundhedsvæsen. Samtidig fremgår det af undersøge ... Read more


Research | Forskning > Article | Artikel
Patientperspektiver og demokratisk deltagelse i sundhedspraksis

På baggrund af et forskningsprojekt i patientperspektiver på sundhedspraksis i Grønland vises bet ... Read more


Research | Forskning > Conference abstract | Konference abstrakt
Patientinddragelse og kulturforståelse

På baggrund af et resume af resultaterne fra projektet 'Hverdagsliv med sygdom - patienters kultu ... Read more


Communication | Formidling - peer review > Book | Bog
Hverdagsliv med sygdom - patienters kulturelle perspektiver på sundhedspraksis i Grønland

Selv om sundhed siden midten af sidste århundrede gennem WHO’s sundhedsdefinition er begrebssat s ... Read more


Research | Forskning > Article | Artikel
Hverdagsliv med sygdom - resultater

Artiklen dokumenterer gennem et empirisk projekt om patienters perspektiver på sundhedspraksis i ... Read more


Communication | Formidling > Article | Artikel
Etik, kultur og viden

Artiklen refererer til et etiktræf mellem de sygeplejeetiske råd i Norden i efteråret 2015. De em ... Read more


Communication | Formidling > Article | Artikel
Grønlandsk mad på hospitalsmenuen - ernæring, livskvalitet og bæredygtighed

Artiklen formidler et interview med den tidligere økonoma ved Qaqortoq Sygehus, Lena P. Fisker, s ... Read more


Communication | Formidling > Article | Artikel
Grønlandsk mad på menuen

Artiklen formidler et interview med den tidligere økonoma ved Qaqortoq Sygehus, Lena P. Fisker, s ... Read more


Research | Forskning > Article | Artikel
Hverdagsliv med sygdom - nogle resultater

Artiklen viser ved hjælp af et analyseeksempel fra et ph.d.-projekt, hvordan professionel praksis ... Read more


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Hverdagsliv og daglig livsførelse

The theoretical concept of 'everyday life' is ambiguous. Different theoretic approaches offer dif ... Read more