Search Ilisimatusarfik

Publications

90 publikationer - Download Word - Download PDF
Research | Forskning - peer review > Contribution to conference in proceedings | Konferencebidrag i proceedings
The Path Toward Independence

The paper focusses on potential political and economic future Greenland scenarios and raises the ... Read more


Research | Forskning - peer review > Report | Rapport
Sårbare grupper i Grønland - Kalaallit Røde Korsiats Sårbarhedsanalyse 2017-18

Sårbarhedsundersøgelsen har identificeret, hvilke grupper i landet der ifølge en befolksningsunde ... Read more


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Sustainable Development and Sustainability in Arctic Political Discourses

The Routledge Handbook of the Polar Regions is an authoritative guide to the Arctic and the Antar ... Read more


Communication | Formidling > Contribution to report | Bidrag til rapport
Greenland. The formal institutional framework and governance structures within the maritime preparedness system in Greenland

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Arctic Oil & Gas Development: The Case of Greenland

Despite the fact that not a single barrel of Greenlandic oil was ever extracted, refined and cons ... Read more


Research | Forskning - peer review > Contribution to report | Bidrag til rapport
Greenland (Denmark)

Communication | Formidling > Other things | Andet
Kommenteret bibliografi – 2018 befolkningsundersøgelser, levevilkårsundersøgelser samt undersøgelser af udvalgte gruppers sociale problemer, udfordringer m.m. i Grønland – herunder sårbarhed og sårbare grupper

Litteraturgennemgangen vil i oversigtsform bidrage med korte beskrivelser af en række af undersøg ... Read more


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Well-being of Circumpolar Arctic Peoples: The Quest for Continuity

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Interdependency of subsistence and market economies in the Arctic

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
The Arctic as a ’hotspot’ for natural resource extraction and global warming

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Les défis économiques du Groenland

Research | Forskning - peer review > Book | Bog
SLiCA: Arctic living conditions. Living conditions and quality of life among Inuit, Sami and indigenous peoples of Chukotka and the Kola Peninsula

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Living Conditions and Perceived Quality of Life among Indigenous Peoples in the Arctic

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Introduction to SLiCA – Survey of Living Conditions in the Arctic: Inuit, Saami and the Indigenous Peoples of Chukotka and the Kola Peninsula – From Reseach Question to Knowledge: Why? What? How? & Some main Results

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Human Health and Well being

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Inuit Nunaat – The Inuit World: Measuring living conditions & subjective wellbeing – monitoring human development using the Survey of Living Conditions in the Arctic (SLiCA) to augment ASI for the Inuit World

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Changes in gender roles in Greenland and perceived contribution to the household


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Education in Greenland 1973-2004/06 – an analysis based on three living conditions surveys

The chapter looks at the transition from traditional to formal education and the expansion of the ... Read more


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Pioneer in Greenlandic and Arctic Quality of Life Research

Research | Forskning - peer review > Encyclopedia article | Encyklopædiartikel
SLiCA, Survey of Living Conditions in the Arctic

Research | Forskning - peer review > Encyclopedia article | Encyklopædiartikel
Subsistence in the Arctic

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Mining in Greenland – Current State and Plans for the Future

Communication | Formidling - peer review > Sound and/or images (digital products, recordings) | Lyd og/eller billeder (digitale produkter, optagelser)
SLiCA tables

Communication | Formidling > Article | Artikel
Obama er bedst for os

Communication | Formidling > Article | Artikel
En bæredygtig udvikling af bygderne er mulig

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Design and Methods in a Survey of Living Conditions in the Arctic – the SLiCA study

Communication | Formidling > Article | Artikel
Sund fornuft eller liberalistisk autopilot?

Research | Forskning - peer review > Book | Bog
Arctic Social Sciences – Prospects for the International Polar Year 2007-2008 Era and Beyond

Research | Forskning > Paper | Paper
Arctic living conditions. Survey of Living Conditions in the Arctic

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Arctic societies, cultures and peoples in a changing cryosphere

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Arctic societies, cultures and peoples in a changing cryosphere

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Social, Economic, and Institutional State of the Circum-Arctic Coast

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Are subsistence activities in the Arctic a part of the reality of the market economy, or is the market economy a part of a subsistence based mixed economy?

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Health and Population

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Some data sources on people, peoples, communities, regions and human activities in Greenland

Communication | Formidling > Article | Artikel
Skal fødestedskriteriet genindføres?

Communication | Formidling > Article | Artikel
Bygdernes fremtid

Communication | Formidling > Article | Artikel
Levevilkår i Grønland: Tryghed, tillid og familiebånd – nogle elementer i den ’sociale sammenhængskraft’ i Grønland og andre områder af Arktis

Communication | Formidling > Article | Artikel
Levevilkår i Grønland: Det grønlandske sprog – en status ved Selvstyrets indførelse

Communication | Formidling > Article | Artikel
Levevilkår i Grønland: Fordeling af indkomster og fattigdom – en omfattende politisk opgave

Communication | Formidling > Article | Artikel
Levevilkår i Grønland: Befolkningens opfattelse af væsentlige sociale og miljømæssige problemer

Communication | Formidling > Article | Artikel
Levevilkår I Grønland: Befolkningens viden om politik og opfattelse af politikkens betydning

Communication | Formidling > Article | Artikel
Levevilkår i Grønland: Et signalement af levevilkår i bygderne

Communication | Formidling > Article | Artikel
Levevilkår i Grønland: Individuel velfærd og tilfredshed med livet eller: hvordan synes vi selv det går?

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
The importance of a mixed cash- and harvest herding based economy to living in the Arctic – an analysis based on Survey of Living Conditions in the Arctic (SLiCA)

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Interdependency of subsistence and market economies in the Arctic

Communication | Formidling > Article | Artikel
Den grønlandske arbejdsstyrkes uddannelsesniveau – endnu en gang!

Communication | Formidling > Article | Artikel
Aluminiumssmelteværk i Grønland – realiteter og idealforestillinger

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Er subsistensaktiviteter i Arktis en del af den markedsøkonomiske virkelighed eller er markedsøkonomien en del af en subsistensbaseret blandingsøkonomi?

Communication | Formidling - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Measuring Ways of Life and Living Conditions of the Indigenous Peoples of the Arctic

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
A Survey of Living Conditions in the Arctic

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Living Conditions in the Arctic

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Survey of Living Conditions in the Arctic (SLiCA)

Communication | Formidling > Article | Artikel
Uddannelsesdebat på et reelt grundlag og med respekt – tak!

Communication | Formidling > Article | Artikel
Grønland ved en korsvej – endnu en gang eller hvor er de kritiske spørgsmål?

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Nogle forskelle mellem levevilkår i byer og bygder – og input til en diskussion om bygdernes fremtid

Research | Forskning - peer review > Web publication | Netpublikation
Survey of Living Conditions in the Arctic: SLiCA Results

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA – et komparativt og transnationalt projekt

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Interdependency of subsistence and market economies in the Arctic

Communication | Formidling > Article | Artikel
Privatisering. Endnu en gang uden vision, målsætninger og konsekvensberegninger

Communication | Formidling > Article | Artikel
Om over-, fejl og anden fortolkning

Research | Forskning - peer review > Encyclopedia article | Encyklopædiartikel
Birthplace criteria

Research | Forskning - peer review > Encyclopedia article | Encyklopædiartikel
G-50

Research | Forskning - peer review > Encyclopedia article | Encyklopædiartikel
G-60

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Human Dimensions: Research programs

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
The Hunting and Fishing Society in Greenland

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
The socio-economic challenges in Greenland

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Social Sciences and Humanities in the International Polar Year 2007-2008: An Integrating Mission

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Grønland 2005 – 26 års Hjemmestyre, status og aktuelle udfordringer

Communication | Formidling > Article | Artikel
Farvel til solidariteten

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Alcohol and Drug Use Among Students in Greenland – A preliminary Comparison between the 1999 and 2003 ESPAD Data

Communication | Formidling - peer review > Article | Artikel
Essay on SLICA

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Living Conditions in the Arctic

Research | Forskning - peer review > Paper | Paper
Measuring Ways of Living and Living Conditions of Indigenous Peoples of the Arctic – The Greenland Inuit as an example

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Befolkningseksplosionen - Sundhedsforhold omkring 1959 og siden

Research | Forskning - peer review > Book | Bog
Dependency, Autonomy and Sustainability in the Arctic

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Economic Conditions and Migration in Greenland - A Preliminary Study on Migration to and from Greenlandic Settlements 1988-1995

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Den grønlandske økonomi – nogle hovedtræk i udviklingen siden Hjemmestyrets indførelse

Research | Forskning > Paper | Paper
Survey of Living Conditions in the Arctic: Inuit, Saami and the Indigenous Peoples of Chukotka

Communication | Formidling > Article | Artikel
Skrøbelige argumenter

Communication | Formidling - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Informationsteknologien i statistikkens tjeneste dataindsamling, -bearbejdning og -formidling i Grønland status og vision

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
The Distribution of Income and Changes in the Purchasing Power in Greenland from 1979 to 1993/94 - Some Consequences of 2 Decades of Income Policy

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Greenland’s Road to Recovery and the Pattern of Settlement

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Fiskeres og fangeres levevilkår. Signalement af en fisker/fanger og en fisker-/fangerhusholdning

Communication | Formidling - peer review > Book | Bog
Udredning om forsknings- og udviklingsaktiviteter i og om Grønland

Communication | Formidling - peer review > Paper | Paper
IT og Uddannelse

Research | Forskning - peer review > Paper | Paper
Informationsteknologi og Uddannelse i Grønland

Communication | Formidling - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
The Collection, Processing and Communication of Data in Greenland

Communication | Formidling > Other things | Andet
Kommenteret oversigt over undersøgelser med fokus på Grønlandske børn og unge

Bibliografien er et lettere revideret uddrag af en kommenteret bibliografi: ’Befolkningsundersøg ... Read more


Communication | Formidling > Other things | Andet
Annoteret bibliografi - Kommenteret oversigt over undersøgelser med fokus på grønlandske børn og unge

Nærværende bibliografi er et lettere revideret uddrag af en kommenteret bibliografi: ’Befolknings ... Read more