Search Ilisimatusarfik

Research profile

Jeg er adjunkt og har en PhD i naturfagsdidaktik fra Grønlands og Aarhus Universitet. Jeg arbejder ved Institut for Læring, hvor jeg underviser i naturfag (naturgeografi) og naturfagsdidaktik på læreruddannelsen.

Jeg arbejder med udvikling af undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning på læreruddannelsen, hvor jeg trækker på teorier om inquiry, erfaringspædagogik og situeret læring. Empirisk er jeg involveret i feltarbejde på skoler i Grønland.

Jeg er involveret i og er tovholder på to igangværende forskningsprojekter:

  • Lokal naturfagsdidaktik: Aktionsforskning som katalysator for udvikling af en lokal naturfagsdidaktik. Fokus i projektet ligger på en aktiv elevinvolvering gennem en IBSE didaktik, hvor lokal natur og naturfaglig sprogudvikling er en hjørnesten.
  • Klimaændringer og pædagogik: Klimaændringer som agent for mulige ændringer i pædagogik og curriculum på grundskoleniveau (med et specielt fokus på Grønland og Arktis).

Contact

Contact us at University of Greenland

Read more

Find reseacher

Easily contact our reseachers at University of Greenland

Read more