Search Ilisimatusarfik

Business Economics

 

Below, you can see the Spring semester 2020 courses.

Courses taught in English have an English title.

 

2. semester
Eksternt regnskab ( 5 ECTS )

Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at skelne mellem centrale regnskabsmæssige principper og redskaber til forståelse og udarbejdelse af eksterne regnskaber.

Erhvervsret ( 10 ECTS )

Formålet med kurset er, at den studerende opnår grundlæggende erhvervsjuridisk viden og forståelse.

Den studerende skal kunne identificere og forebygge juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som internationalt virksomhedsmiljø.

Forvaltningslære ( 5 ECTS )

Kursets formål er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd.

Makroøkonomi ( 10 ECTS )

Formålet med kurset er at indføre i teorier vedrørende bestemmelse og udvikling af centrale makroøkonomiske størrelser. Den studerende skal være i stand til at navigere i samfundsøkonomien og bidrage til, at der kan træffes kvalificerede beslutninger om en virksomheds udvikling og drift.

4. semester
Entrepreneurship ( 2,5 ECTS )

Formålet med kurset er, at gøre den studerende i stand til at kunne realisere en forretningsidé gennem en forretningsplan samt at redegøre for sin plan overfor andre både skriftligt og mundtligt.

Finansiering ( 5 ECTS )

Formålet med kurset er at gøre den studerende i stand til at forstå og analysere finansieringsmæssige og investeringsmæssige forhold i en virksomhed og anbefale fremtidige handlinger på denne baggrund.

Metode ( 10 ECTS )

Formålet med kurset er at indføre den studerende i videnskabelig metode.

I modulet introduceres de mest udbredte metoder inden for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi i relation til forskningsdesign og projektarbejde.

Statistik ( 15 ECTS )

Formålet med modulet er at opøve de studerendes kompetencer til statistiske analyser af kvantitative data.

Kurset kører over to semestre

Videregå. øko.styring ( 5 ECTS )

Formålet med kurset er den studerende opnår viden om og kompetencer til at anvende teorierne inden for økonomistyring, og skal kunne relatere økonomistyringsteorierne til andre fagområder i virksomheden.

Teorierne skal desuden kunne anvendes til økonomistyringsopgaver i forskellige typer af virksomheder, herunder også offentlige virksomheder.

6. semester
Virksomhedsanalyse ( 5 ECTS )

Kursusinformation kommer snarest.

E-business & forretningstrategier ( 5 ECTS )

Kursusinformation kommer snarest.

Projektledelse med fokus på videnskabelig metode ( 5 ECTS )

Kursusinformation kommer snarest.

Economic development in the Arctic ( 5 ECTS )

This course is taught in English.

The goal of the course is to introduce the student to the main issues of economic development in the arctic region with particular emphasis on Greenland. Through brief review theory, evidence, and country-case studies, the course aims to answer key questions such as: What has been the evolution of the arctic economies since 1950? Which arctic countries have lagged behind and why? What is the impact of climate change in the arctic economies? Is economic growth good for the environment in the arctic? Are urbanization and migration important for growth in the arctic? How different is the ‘human development’ across the arctic region what has been the role of policy?

Download course syllabus here.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Formålet med bachelorprojektet er at opbygge den studerende kompetence til at planlægge og gennemføre et selvstændigt og selvvalgt videnskabelig projekt fortrinsvis i samarbejde med en grønlandsk eller international virksomhed.

Deltagelse forudsætter at kurset Virksomhedsprojekt er gennemført, da undervisningen bygger videre på indholdet heri.


Questions? Just contact:

Per Arnfjord
Special consultant

Post box 1061 | 3900 Nuuk
Phone direct: +299 38 56 24

Send me an e-mail