Business Economics

Business Economics

 

The bachelor degree in Business Economics is a three-year degree that is targeted towards making students ready to work as business economy specialists in a public or private company, or as generalists looking holistically at business operations and scope for development.

The degree is developed in close cooperation with Greenland's business community.

 

Below, you can see the Spring semester 2019 courses.

Courses taught in English have an English title.

 

2. semester
Eksternt regnskab ( 5 ECTS )

Formålet med modulet er at sætte den studerende i stand til at skelne mellem centrale regnskabsmæssige principper og redskaber til forståelse og udarbejdelse af eksterne regnskaber.

Erhvervsret ( 10 ECTS )

Formålet med modul er, at den studerende opnår grundlæggende erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende skal kunne identificere og forebygge juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som internationalt virksomhedsmiljø.

Forvaltningslære ( 5 ECTS )

Fagets formål er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd.

Makroøkonomi ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er at indføre i teorier vedrørende bestemmelse og udvikling af centrale makroøkonomiske størrelser. Den studerende skal være i stand til at navigere i samfundsøkonomien og bidrage til, at der kan træffes kvalificerede beslutninger om en virksomheds udvikling og drift.

This course is taught in English

4. semester
Entrepreneurship ( 2,5 ECTS )

Formålet med modulet er, at gøre den studerende i stand til at kunne realisere en forretningsidé gennem en forretningsplan samt at redegøre for sin plan overfor andre både skriftligt og mundtligt.

Finansiering ( 5 ECTS )

Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til at forstå og analysere finansieringsmæssige og investeringsmæssige forhold i en virksomhed og anbefale fremtidige handlinger på denne baggrund.

Metode ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er at indføre den studerende i videnskabelig metode. I modulet introduceres de mest udbredte metoder inden for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi i relation til forskningsdesign og projektarbejde.

Statistik ( 15 ECTS )

Formålet med modulet er at opøve de studerendes kompetencer til statistiske analyser af kvantitative data.

Kurset kører over to semestre

This course is taught in English

Videregå. øko.styring ( 5 ECTS )

Formålet med modulet er den studerende opnår viden om og kompetencer til at anvende teorierne inden for økonomistyring, og skal kunne relatere økonomistyringsteorierne til andre fagområder i virksomheden. Teorierne skal desuden kunne anvendes til økonomistyringsopgaver i forskellige typer af virksomheder, herunder også offentlige virksomheder.

6. semester
Metode etc. (bachelorstuderende) ( 10 ECTS )

Virksomhedsanalyse ( 5 ECTS )

Offentlig ledelse, motivation & performance ( 5 ECTS )

Sustainable entrepreneurship I ( 5 ECTS )

Social entrepreneurship ( 5 ECTS )


Questions? Just contact:

Per Arnfjord
Special consultant

Post box 1061 | 3900 Nuuk
Phone direct: +299 38 56 24

Send me an e-mail