Search Ilisimatusarfik

Business Economics

 

The bachelor degree in Business Economics is a three-year degree that is targeted towards making students ready to work as business economy specialists in a public or private company, or as generalists looking holistically at business operations and scope for development.

The degree is developed in close cooperation with Greenland's business community.

 

Below, you can see the Fall semester 2019 courses.

Courses taught in English have an English title.

 

1. semester
Studieteknik etc. ( 0 ECTS )

Formålet med modulet er, at den studerende udvikler sine kompetencer i forhold til planlægning, prioritering og studieteknik.

Endvidere skal den studerende sættes i stand til at udarbejde skriftlige produkter i overensstemmelse med akademiske normer.

Grundlæg. erhvervsøko. ( 5 ECTS )

Formålet med dette modul er at introducere den studerende til grundlæggende erhvervs- og virksomhedsøkonomi.

Grundlæg. øko.styring ( 5 ECTS )

Modulets formål er et bibringe den studerende en grundlæggende viden om økonomistyringens grundprincipper og modeller.

Micro economics ( 10 ECTS )

The purpose of this course is to introduce micro economic theory, so the student can understand and apply the theory to make decisions about a company's development and daily operations.

This course is taught in English.

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er at give den studerende indblik i det moderne grønlandske samfunds opbygning, udvikling og virke. Hovedvægten lægges på en beskrivelse og analyse af samfundet i Grønland, dets befolkning, erhverv og institutioner og udviklingen på disse områder siden 1950.

3. semester
Organisation ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er at give den studerende forståelse for samspillet mellem mennesker, arbejdsorganisation, ledelse og effektivitet, således at den studerende bliver i stand til at analysere organisatoriske og ledelsesmæssige problemer og indgå i løsningen af disse.

Markedsanalyse ( 7,5 ECTS )

Formålet med modulet er at give den studerende en generel introduktion til kvalitative og kvantitative metoder og teknikker til analyse af konsumenter og markeder, sådan at de kan anvende disse metoder i praksis.

Videnskabsteori ( 5 ECTS )

Formålet med modulet er at give den studerende en grundlæggende indføring i videnskabsteori, herunder en række af de væsentligste problemstillinger og overvejelser, som relaterer sig til produktion og anvendelse af videnskabelig viden. Formålet er endvidere, at videnskabsteorien kobles til de studerendes fagteori og de fagligt relevante metoder.

Dette kursus samlæses med andre uddannelser.

Statistics ( 15 ECTS )

The purpose of this course is to educate students' competences on statistical analyses of quantitative data.

This course is taught in English.

This course continues in the Spring 2020 semester.

5. semester
Virksomhedsprojekt ( 15 ECTS )

Formålet med modulet er at udføre en erhvervsøkonomisk helhedsanalyse af enten en privat eller en offentlig grønlandsk virksomhed samt at gennemføre en detailanalyse af en udvalgt problemstilling, som blev identificeret i helhedsanalysen.

Strategy ( 5 ECTS )

The purpose of this course is to give the student an introduction to key concepts and thinking about corporate strategy and strategic processes, so the student can assess and implement strategic decisions and actions in an organization.

This course is taught in English.

Marketing ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er, at den studerende opnår en helhedsforståelse af de grundlæggende forhold, begreber, modeller og værktøjer indenfor marketing. Den studerende sættes i stand til i praksis at kunne bidrage til analyse og løsning af virksomhedens strategiske salgs- og markedsføringsopgaver.


Questions? Just contact:

Per Arnfjord
Special consultant

Post box 1061 | 3900 Nuuk
Phone direct: +299 38 56 24

Send me an e-mail