Search Ilisimatusarfik

Graduated PhDs

Graduated PhDs at Ilisimatusarfik

 • Birgitte Hamann Laustsen (2022): "Occupational diseases and accidents in the fisheries and fishing industry in Greenland"
 • Bonnie Jensen (2021): "Barndomshjem eller børnehjem? - Et kvalitativt studie af 38 børns oplevelser af at blive og være anbragt på døgninstitution i Grønland" ("Childhood home or orphanage? - A qualitative study of 38 children's experiences of staying and being placed in a 24-hour care centre in Greenland")
 • Mitdlarak Lennert (2021): "The administrative context of the Greenland primary and lower secondary school system - a governance system misaligned with learning"
 • Naja Carina Steenholdt (2021): "Subjective Well-being and Quality of Life in Greenland"
 • Rosannguaq Rossen (2020): "Branding igennem moden - Den vestgrønlandske kvindedragt som symbol" ("Branding through fashion - the West Greenlandic women's dress as symbol")
 • Malene Nøhr Demant (2020): "Effekten af øredræn - et randomiseret kontrolleret studie blandt børn i Grønland" ("The effect of ear drainage - a randomized controlled study among children in Greenland")
 • Mikaela Augustussen (2018): "Palliation til grønlandske kræftpatienter i Grønland og i Danmark" ("Palliation for Greenlandic Cancer Patients in Greenland and Denmark")
 • Anna-Sofie Skjervedal (2018): "Public participation in Impact Assessment: Exploring the Human Dimension of Hydrocarbon Exploration in Greenland"
 • Andreas Møller Jørgensen (2017): ”Democratic and Technological Innovation: An Inquiry into eDemocratic Power Configuration
 • Ann Eileen Lennert (2017): ”A Millennium of Changing Environment in the Kangersuneq and the Kapisillit Fjord System West Greenland – Interdisciplinary analyses of climate variability and cultural landscapes
 • Lars Demant-Poort (2016): "Naturfagsdidaktik i den grønlandske folkeskole - et multipelt casestudie om natur, undervisning og sprog" ("Didactics in Natural Sciences in the Greenlandic State School - a multiple case study on nature, teaching and language")
 • Tine Aagaard (2014): "Hverdagsliv med sygdom - patienters kulturelle perspektiver på sundhedspraksis i Grønland" ("Everyday Life with Illness - patients' cultural perspectives on health practice in Greenland")
 • Inge Høst Seiding (2013): "Ægteskaber mellem grønlandske kvinder og europæiske mænd i perioden 1750-1850" ("Marriages between Greenlandic Women and European Men from 1750 - 1850")
 • Annemette Nyborg Lauritsen (2012): ”Anstalten - frihedsberøvelse i Grønland” ("The Institution - loss of liberty in Greenland")
 • Gitte Adler Reimer (2011): "Slægtskab og køn i grønlandske bysamfund - følelser af forbundethed" ("Relationship and Gender in Greenlandic Urban Communities - feeling og connectedness")
 • Jens Heinrich (2010): "Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse 1932 - 64" ("Eske Brun and the Nirth of the Modern Greenland, 1932 - 1964")
 • Katrine Kjærgaard (2009): "Grønland som del af den bibelske fortælling: Studier i billeder og forestillinger 1721-2008" ("Greenland as Part of the Biblical Story: A study in pictures and conceptions, 1721 - 2008")

Find reseacher

Easily contact our reseachers at University of Greenland

Read more

Publications

Search for publications by our researchers

Read more