Search Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik's new strategy

21.10.2015

Pressemeddelse

Ilisimatusarfiks bestyrelse har vedtaget en ny strategi for perioden 2015-2020.

Strategien sætter fokus på nye uddannelser, på øget forskningssamarbejde og på at styrke sin forsknings- og rådgivningsfunktion til gavn for det grønlandske og øvrige arktiske samfund.

Med udgangspunkt i Ilisimatusarfiks eksisterende styrker beskriver strategien for årene 2015-2020 fem målsætninger:

  1. Ilisimatusarfik vil styrke uddannelsernes kvalitet og fremme nye uddannelser
  2. Ilisimatusarfik vil styrke sin forsknings- og rådgivningsfunktion til gavn for det grønlandske og øvrige arktiske samfund
  3. Ilisimatusarfik vil fremme vekselvirkningen og samarbejdet mellem universitetets fagmiljøer
  4. Ilisimatusarfik vil fremme internationalisering for både studerende og ansatte
  5. Ilisimatusarfik vil sikre fokus på talentudvikling

Den nye strategi udgør rammen for universitetets udvikling frem til 2020. Den hurtige samfundsudvikling kalder på nye svar, så derfor er et af Ilisimatusarfiks helt centrale mål en stadig bredere faglig spændvidde og et stærkere fagmiljø, så universitet i endnu højere grad kan levere den forskning og uddannelse, som naturligt udspringer af Grønland.

Strategien findes på dette link: /om-os/bestyrelse/ilisimatusarfik-strategi-2015-2020.aspx.

For yderligere oplysninger, kontakt bestyrelsesformand Minik Rosing minik@snm.ku.dk, tlf. +45 3532 2368 eller +45 5150 6068 (mobil) - eller rektor Tine Pars tipa@uni.gl, tlf. 385 602 eller 557 557 (mobil)Communication office

Easily contact our communication office

Read more

Events

Public events at University of Greenland

Read more

In the press

University of Greenland mentioned in the press and media

Read more

Cooperate with us

Start a project cooperation with students at University of Greenland

Read more

Lectures at KNR

Listen to Ilisimatusarfik's public lectures online at KNR's website

Link to KNR