Search Ilisimatusarfik

Natural science bachelor degree

28.09.2015

Pressemeddelelse

Rektor Tine Pars: Universitetet arbejder for at oprette naturvidenskabelige bacheloruddannelse

Fredag den 25. september sagde rektor for Ilisimatusarfik Tine Pars i sin tale ved Ilisimatusarfiks Årsfest, at landets naturressourcer har en økonomisk og geostrategisk betydning, og at det bør afspejles i universitets uddannelsesportefølje. Derved vil universitetet kunne udvide den faglige spændvidde i forhold til samfundets behov.

Med et land hvor landets indtægter overvejende er baseret på de levende ressourcer og med forventning om flere indtægter fra råstofaktiviteter, giver det mening at landets universitet er medspiller. Derfor vil universitetet igangsætte arbejdet for at udbyde en naturvidenskabelig bacheloruddannelse”.

Pladsmangel på universitetet

De senere mange års øgede studenteroptag er en udvikling, vi er taknemmelige for. Studenteroptaget viser, at vores unge har fået øjnene op for Ilisimatusarfik, men det betyder også samtidigt, at det efterhånden kniber med at finde plads til undervisningen.

Lige nu er Ilisimatusarfiks uddannelsesretninger spredt ud på tre forskellige lokaliteter i Nuuk, så Ilisimatusarfiks bestyrelse arbejder nu for ét samlet campus, hvor alle uddannelsesretningerne kan være under ét tag, og hvor der vil være plads til at udvikle mere samarbejde mellem institutterne og hvor der kan udvikles yderligere på universitetets fagområder.

Vi skal have plads til vores studerende i dag og i fremtiden. Med andre ord er perlekraven ved at revne, og det er tid til at den udvides. Vi skal have mere plads. Det er nødvendigt af hensyn til vores nuværende uddannelser, som har pladsmangel, men det er også nødvendigt, fordi uddannelse er en forudsætning for landets videre udvikling og for den økonomiske vækst, som samfundet har så hårdt brug for”.

Ilisimatusarfik markerer hvert år den traditionsrige Årsfest, hvor universitetet uddeler æresdoktorater, og udover universitetets studerende og ansatte, deltager repræsentanter fra Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq, erhvervslivet, aftagere og andre nære samarbejdspartnere i højtideligheden. 

For nærmere oplysninger, kontakt: Rektor Tine Pars tlf. +299 38 56 02, email: tipa@uni.gl.Communication office

Easily contact our communication office

Read more

Events

Public events at University of Greenland

Read more

In the press

University of Greenland mentioned in the press and media

Read more

Cooperate with us

Start a project cooperation with students at University of Greenland

Read more

Lectures at KNR

Listen to Ilisimatusarfik's public lectures online at KNR's website

Link to KNR