Search Ilisimatusarfik

Another PhD defense at Institute of Learning

14.04.2016

Onsdag den 6. april 2016 forsvarede cand.pæd. Lars Demant-Poort sin ph.d.-afhandling med titlen: ”Naturfagsdidaktik i den grønlandske folkeskole - et multipelt casestudie om natur, undervisning og sprog”.

Under forsvaret præsenterede Lars Demant-Poort resultater der peger på, at elevers syn på hvad natur er, blandt andet er præget af et klassisk skel mellem natur og kultur. Samtidig kommer et subsistenssyn på natur frem. Yderligere resultater peger på, at elevers natursyn realiseres i undervisningen - når lærere aktivt tilvælger dette perspektiv.

Uanset hvilket syn på natur elever giver udtryk for, har elever klare ønsker for undervisningen. De udtrykker et ideal. De ønsker elever har til undervisningen, ligger i overvejende grad på linje med læringsmålene i faget, især de metodiske læringsmål. I ph.d.-afhandlingen bliver elevers oplevelse af den daglige undervisning i naturfag også belyst. Der er i flere tilfælde meget langt mellem elevers idealforestilling om naturfag og så den reelle virkelighed.

Fra lærerens perspektiv ser ph.d.-afhandlingen på, hvilke udfordringer lærerne møder i arbejdet med at tilrettelægge og gennemføre naturfagsundervisningen. Bl.a. beskrives lærernes oplevelser af mødet mellem det naturfaglige sprog og det grønlandske hverdagssprog, og de strategier de anvender, for at imødegå de sproglige udfordringer med fagsproget.

Ph.d.-afhandlingens vigtigste resultater vil i løbet af det kommende år blive offentliggjort i artikelform på Ilisimatusarfiks website.

 

For yderligere oplysninger kontaktes:

Britta Lohmann
Fungerende Institutleder
Institut for Læring
Telefon: +299 38 57 05
E-mail: blo@uni.gl

.. eller: 

Lars Demant-Poort
Institut for Læring
Telefon: +299 38 57 12
E-mail: lap@uni.glCommunication office

Easily contact our communication office

Read more

Events

Public events at University of Greenland

Read more

In the press

University of Greenland mentioned in the press and media

Read more