Search Ilisimatusarfik

Ph.d. defense

21.03.2016

På Institut for Læring er der igen et ph.d-forsvar.

Onsdag den 6. april 2016, kl. 13.00 - 16.00, i auditoriet i Ilimmarfik, forsvarer cand.pæd. Lars Demant-Poort sin ph.d-afhandling ”Naturfagsdidaktik i den grønlandske folkeskole” - et multipelt casestudie om natur, undervisning og sprog.

Ph.d.-afhandlingens omdrejningspunkt er et forskningsspørgsmål: Hvordan får grønlandske elevers natursyn betydning for naturfagsundervisningen.

Forskningsspørgsmålet er uddybet i fire underspørgsmål: 

  1. Hvordan forstår elever natur og naturfag?
  2. Hvordan inddrages elevers forståelse af natur i undervisningen?
  3. Hvordan bliver der undervist i naturfag?
  4. Hvilke organisatoriske og strukturelle forhold har betydning for læreres planlægning og gennemførelse af naturfagsundervisning?

I afhandlingen præsenterer jeg resultater der peger på, at elevers syn på hvad natur er, blandt andet er præget af et klassisk skel mellem natur og kultur.

Samtidig kommer et subsistenssyn på natur frem. Videre peger resultater på, at elevers natursyn realiseres i undervisningen - når lærerne aktivt tilvælger dette perspektiv.

Uanset hvad udtrykker elever på tværs af skoler og natursyn de samme ønsker til naturfagsundervisningen. Ønsker der i overvejende grad ligger på linje med læringsmålene i faget.

Afhandlingen ser desuden på elevernes oplevelse af undervisningen i naturfag. Hvad sker der ifølge eleverne i den daglige undervisning?

Fra lærerens perspektiv ser jeg i afhandlingen på, hvilke udfordringer for naturfagsundervisningen lærere giver udtryk for. Jeg beskriver de udfordringer, lærere oplever i mødet mellem det naturfaglige sprog og det grønlandske hverdagssprog, og de strategier de anvender, for at imødegå de sproglige udfordringer med fagsproget. Og meget mere.

For yderligere oplysninger kontaktes:

  • Lars Demant-Poort, lap@uni.gl eller tlf.: 385712 / 566107
  • Institutleder Dorthe Korneliussen, dok@uni.gl eller tlf. 385702 / 554629

Hvornår: onsdag den 6. april 2016, kl. 13.00 - 16.00

Hvor: auditoriet på Ilimmarfik

Ph.d-forsvaret er offentligt og alle er velkomne

Bemærk: dørene lukkes helt kl. 13.00Communication office

Easily contact our communication office

Read more

Events

Public events at University of Greenland

Read more

In the press

University of Greenland mentioned in the press and media

Read more