Who are we?

Who are we?

På nuværende tidspunkt er følgende forskere mere eller mindre tilknyttede efter forskningsinteressere her og nu, men vi håber meget at flere deltagere vil interessere sig for at være med i BUFFI.

Ilinnniarfissuaq

 • Cecilie Petrine Pedersen: Børns sociale kompetencer og robusthed gennem to eksisterende indsatser i børnehaver og skoler i hele landet
 • Karen Wistoft: Robusthedsprojekt på skoler og døgninstitutioner

Inerisaavik (tilknytning)

 • Esekias Therkelsen: Negativ social arv: Børns trintestbesvarelser set i lyset af familiernes trivsel og grønlandske børns sociale levevilkår?

Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab

 • Birgit Nicklasen: Børn og unges sundhed og sundhedsvaner HBCS undersøgelsen
 • Bodil Karlshøj: Børn og unges sundhed og sundhedsvaner HBCS undersøgelsen

Institutter og afdelinger på Ilimmarfik

Afdeling for Sociale Forhold

 • Peter Berliner: Udsatte unge i små grønlandske samfund – right based aproach

Afdeling for Økonomiske & Samfundsvidenskabelige Studier

 • Anne Mette Nyborg Lauridsen: Unges subkulturer, ungdomskriminalitet og frihedsberøvelse
 • Maria Ackrén: Unges deltagelse i politik og ungdomspartiers udvikling og medlemskab og deres politiske interesser
 • Ph.d.-student: Midtlarak Lennert: Unge og politisk deltagelse
 • Kurt Møller Pedersen: Familie og unge i hustande og levevilkår i statistisk samarbejde med A.M. Nyborg Lauridsen og Peter Berliner

Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie

Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier

 • Karen Langgård: Børne-unge sprog, Børnelitteratur, Børn og sociale problemer i litteratur og kultur
 • Birgit Kleist Pedersen: Kultur og unge
 • Rosannguaq Rossen: Mode og ungdom
 • Jette Rygaard: Børn og unges mediebrug, ungdomskulturer og identitetsskabende adfærd på nettet + Rockwell Kent – Unges billeder og fortællinger godt 80 år efter (forventet finansieret af NSF – National Science Foundation)

Institut for Kultur, Sprog & Historie

 • Projekt koordinator Kristine Lynge-Pedersen: Projektkoordinator og medforsker i (PDG) Population Dynamics in Greenland
 • Rockwell Kent – Unges billeder og fortællinger godt 80 år efter (med Jette Rygaard) (Forventet finansieret af NSF – National Science Foundation)
 • Økonomisk gruppe omkring BUFFIS midler består af Maria AckrénKennet Pedersen & Jette Rygaard

Biblioteksgruppe

 • Der er ansat to studentermedhjælpere stud.mag. Pauline A. Jespersen og stud.mag. Ivalo Brandt til at hjælpe med at opbygge biblioteket / BUFFI rummet på anden sal: ’glasrummet’ samt ad hoc arbejde.  

Contact

Contact us at University of Greenland

Read more

Find reseacher

Easily contact our reseachers at University of Greenland

Read more